Cantata per il Natale in dialetto calabrese

Molti autori calabresi si sono ispirati alla nascita di Gesù, tra questi ricordiamo l’ abate Giovanni Conia di Galatro

CANTATA PER IL NATALE 1834

Chi notti è chista?
Chi su sti vuci?
Comu sta luci
Cumpariu mo?
Su di allegrizza
Sti canti e soni:
Nc’è cosi boni,
Fortuna nc’è.
Li petri juntanu
L’omani abballanu
L’angeli cantanu
La lla ra rà.
Mancu li griji
Stannu a lu pratu;
Nu nivolatu
pe ll’aria va.
Chi nc’è di novu?
Tuttu lu beni
Supra ndi veni:
Ecculu ccà.
Lu mundu è sarvu:
Lu Sarvaturi,
Lu Redenturi
Cumparsi già.
Eu sugnu mbriacu
Pe tantu preju:
Cchiù non mi reju
Ma chi nc’è ccà?
Cotrari e serpi,
Surici e gatta
La fannu patta;
Mali non nc’è.
Ficiaru paci
Lupi ed agneji,
Farcuni e oceji;
La guerra und’è?
Mo lu leuni
Non irgi crigna,
Mansa e benigna
La tigri sta.
Chi su sti cosi?
Vinni la paci:
A tutti piaci
La carità.
Lu Ddeu di amuri
Figghiu divinu
Nasciu Bambinu
Ecculu ja.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *